Welkom...

dr. S.R. Miller (Seirgei)

Universitair hoofddocent

Over mij

Mijn belangrijkste rol is die van onderzoeker bij de onderzoeksgroep die zich richt op asfaltverwerking en innovatie onderzoek, het zogenaamde Asphalt Paving Research and innovation unit (ASPARi). Ons onderzoek is gericht op het professionaliseren van het asfaltbouwproces met behulp van een actie-onderzoeksmethodologie. We werken nauw samen met asfaltbouwteams om procesvariabiliteit te verminderen en om de kwaliteit van verdichte asfaltlagen te verbeteren met behulp van een in eigen huis ontwikkelde verbeteringsmethode voor proces kwaliteit (Process Quality improvement (PQi) -method). We gebruiken een combinatie van high-end GPS, temperatuur en andere sensoren om het operationele gedrag te monitoren. Tegelijkertijd laten we de bouwteams nieuwe technologieën gebruiken om meer op methoden gebaseerde operationele strategieën te werken. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de onderzoekseenheid, de samenwerking met het Aspari-netwerk van aannemers die de onderzoeksinitiatieven ondersteunen en de coördinatie van alle onderzoeksactiviteiten. Ik begeleid verschillende PhD-, EngD-, MSc- en BSc-studentenprojecten.

Ik heb ook een zeer fijne en plezierige lesprogramma binnen de afdeling Civiele Techniek bij de bachelor- en masterprogramma's. Ik geef les aan eerstejaarsstudenten in Module 1 van Civiele Techniek en ben coördinator van het ontwerpproject. "Technologie en innovatie in wegenbouw" en "Digitale technologieën voor civiele techniek" zijn twee vakken in de masteropleiding waar ik rechtstreeks bij betrokken ben.

 Ik ben voormalig programmadirecteur voor de afdeling Civiele Techniek waar ik verantwoordelijk was voor de strategie en structuur van het BSc-programma Civiele techniek, MSc-programma Civiele Techniek en Management en het 4TU MSc-programma Bouwmanagement en engineering. Ik werkte nauw samen met een team van onderwijscoördinatoren, studieadviseurs, personeelsmobiliteit, internationalisering en personeel voor kwaliteitszorg van bureau onderwijszaken om educatieve programma's op te zetten en uit te voeren die in lijn zijn met de onderwijsvisie van de Universiteit Twente.

Expertises

Engineering & Materials Science
Asphalt
Compaction
Simulators
Virtual Reality
Earth & Environmental Sciences
Asphalt
Compaction
Road Construction
Visualization

Onderzoek

Mijn belangrijkste rol is die van onderzoeker bij de onderzoeksgroep die zich richt op asfaltverwerking en innovatie onderzoek, het zogenaamde Asphalt Paving Research and innovation unit (ASPARi). Ons onderzoek is gericht op het professionaliseren van het asfaltbouwproces met behulp van een actie-onderzoeksmethodologie. We werken nauw samen met asfaltbouwteams om procesvariabiliteit te verminderen en om de kwaliteit van verdichte asfaltlagen te verbeteren met behulp van een in eigen huis ontwikkelde verbeteringsmethode voor proces kwaliteit (Process Quality improvement (PQi) -method). We gebruiken een combinatie van high-end GPS, temperatuur en andere sensoren om het operationele gedrag te monitoren. Tegelijkertijd laten we de bouwteams nieuwe technologieën gebruiken om meer op methoden gebaseerde operationele strategieën te werken. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de onderzoekseenheid, de samenwerking met het Aspari-netwerk van aannemers die de onderzoeksinitiatieven ondersteunen en de coördinatie van alle onderzoeksactiviteiten. Ik begeleid verschillende PhD-, EngD-, MSc- en BSc-studentenprojecten.

Publicaties

Recent
Miller, S. R. , Vahdatikhaki, F. , Doree, A. , Makarov, D., & Profijt-Broring, J. (2023). Educating Operators for Smart Construction Processes. 1-18. Paper presented at 13th Conference on Asphalt Pavements for Southern Africa, Drakensberg, South Africa.
Shen, Q. , Vahdatikhaki, F. , Miller, S. R. , & Dorée, A. G. (2023). Coupling asphalt construction process quality into product quality using data-driven methods. In B. Garcia de Soto, V. Gonzalez, & I. Brilakis (Eds.), Proceedings of the 40th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, ISARC 2023 (pp. 349-356). (Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction). International Association for Automation and Robotics in Construction (IAARC). https://doi.org/10.22260/ISARC2023/0048
Shen, Q. (2023). Coupling the Road Construction Process Quality Indicators into Product Quality Indicators. [EngD Thesis, University of Twente]. University of Twente.
Sadeghian, M. (2023). Develop an ontology for pavement lifecycle management. [EngD Thesis, University of Twente]. University of Twente.
Oosterveld, M. , Miller, S. R., & Galesloot, M. (2022). Samen op de N638 - een High Tech Low Cost pilot project. 1-10. Paper presented at CROW Infradagen 2022, Rotterdam, Netherlands.
Pilataxi Araujo, T. , Miller, S. R., Makarov, D. , & Doree, A. (2022). Ondersteuningssystemen voor verwerking en verdichting - waarom zijn ze niet op elke bouwplaats aanwezig?. 1-12. Paper presented at CROW Infradagen 2022, Rotterdam, Netherlands.
Mookhoek, S., Sluer, B., Galesloot, M. , & Miller, S. R. (2022). Challenges for digitalization of the asphalt paving process in the netherlands - a position paper. 1-8. Paper presented at CROW Infradagen 2022, Rotterdam, Netherlands.
Shen, Q. , Miller, S. R. , & Vahdatikhaki, F. (2022). Machine learning in the road construction sector: A review. 1-15. Paper presented at CROW Infradagen 2022, Rotterdam, Netherlands.
Santos, J. , Miller, S. R., & Cerezo, V. (2022). Pavement vehicle interaction (PVI): the elephant in the pavement life cycle assessment (LCA) room. 1-9. Paper presented at CROW Infradagen 2022, Rotterdam, Netherlands.
Giorgadze, I. M. , Miller, S. R. , & Vahdatikhaki, F. (2022). Developing a Lifecycle Infrastructure Digital Twin. 1-11. Paper presented at CROW Infradagen 2022, Rotterdam, Netherlands.
Cheyyar Nageswaran, P. D. , Miller, S. R. , Bijleveld, F., & Poeran, N. (2022). Quantifying the accuracy of roller segmented compactor in simulating field compaction. In X. Liu, K. Anupam, S. Erkens, L. Sun, & J. Ling (Eds.), Green and Intelligent Technologies for Sustainable and Smart Asphalt Pavements - Proceedings of the 5th International Symposium on Frontiers of Road and Airport Engineering, IFRAE 2021 (pp. 531-536). (Green and Intelligent Technologies for Sustainable and Smart Asphalt Pavements - Proceedings of the 5th International Symposium on Frontiers of Road and Airport Engineering, IFRAE 2021). CRC Press/Balkema. https://doi.org/10.1201/9781003251125-84

Pure Link

Onderwijs

Ik geef verschillende lessen in de opleiding Civiele Techniek. Mijn contact met bachelor studenten beperkt zich tot het lesgeven in het Module 1 vak, Fundamentals of Civil Engineering en begeleiding voor het Ontwerp Project. Ik ben betrokken bij het geven van twee mastervakken waarbij ik volledig verantwoordelijk ben voor "Technology and Innovation in Construction" en deel uitmaakt van een groep die les geeft in "Digital Technologies in Construction".

Studenten genieten blijkbaar van mijn lessen (ze noemen me wel een beetje gek). Ik ben vijf keer genomineerd voor de prijs voor Docent van het jaar Civiele Techniek en heb het geluk gehad de prijs één keer te winnen.

Naast mijn onderwijstaken, begeleid ik ook jonge academische medewerkers die hun lesmethoden willen verbeteren.

Verbonden aan Opleidingen

Bachelor

Master

Vakken Collegejaar  2023/2024

Vakken in het huidig collegejaar worden toegevoegd op het moment dat zij definitief zijn in het Osiris systeem. Daarom kan het zijn dat de lijst nog niet compleet is voor het gehele collegejaar.
 

Vakken Collegejaar  2022/2023

Projecten

Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het lopende ASPARi-project. ASPARi is een samenwerkingsnetwerk van tien van de grootste aannemers van Nederland, Rijkswaterstaat en onderzoekers van de Universiteit Twente. Het project bevindt zich momenteel in een vijfde fase van 4 jaar, nadat verschillende PhD, EngD, MSc en BSc-projecten met succes zijn afgerond met branchepartners en opdrachtgevers. Vanwege onze expertise in asfaltprocesbeheersing zijn ook projecten uitgevoerd met machine leveranciers.

Current Projects

Finished Projects

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer Z214
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Engineering Technology
Horst Complex  Z214
Postbus 217
7500 AE Enschede