Welkom...

dr. A.A.C.G. van der Graaf (Shenja)

Universitair docent

Over mij

Shenja van der Graaf is een digital society docent-onderzoeker aan de Vakgroep Communicatiewetenschap aan de technische Universiteit Twente. Als er iets is, wat haar onderzoeksactiviteiten samenbrengt dan is het haar interesse in ‘momenten van transitie’ en de dynamiek die daarmee gepaard gaat op het vlak van innovatie en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Haar interesses en expertise zijn productie- en consumptieculturen; media (geschiedenis) en het alledaagse leven; media infrastructuren: media / ICT (verantwoorde) innovatie en regulatie in het publieke belang; en, alternatieve economische en bestuurlijke systemen.  

Van der Graaf heeft meerdere onderzoeks-, adviserende en managementfuncties bekleed, zoals in Nederland, België, Engeland, Japan en Verenigde Staten. In verschillende posities diende zij als Principal Investigator voor grote en internationale onderzoeksprojecten en werd geconsulteerd door publieke en private organisaties, zoals OECD, Europese Commissie, United Nations, Turner Networks en Microsoft. Haar kennis heeft zich ook vertaald in gast/docentschappen, lid (raad van bestuur) en publicaties. In deze hoedanigheid, is zij gecommitteerd aan het verkennen van hoe een groter begrip over mediasystemen burgers, wetenschappers en beleidsmakers kan informeren en faciliteren in Europa (en daarbuiten) om zo campagnes te bevorderen rondom technologische geletterdheid, creatieve uitdrukking, sociale gerechtigheid, en mensenrechten.

Voordat ze onderdeel uitmaakte van de BMS Faculteit, was van der Graaf Hoofdonderzoeker bij imec-SMIT, VUB en gaf leiding aan de Unit ‘Data Governance & Communities’ (voormalig ‘Smart Cities’), waar zij ook diende als lid van het bestuur.

Van der Graaf is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (MA, 1999), Universiteit Leiden (Postgrad, 2000) en de London School of Economics and Political Science (PhD, 2009). Ze was een ere-fellow aan MIT’s Media Lab (ID3 Hub), een fellow aan het Berkman Klein Center for Internet and Society (Harvard) en het Research Center for Information Law (University of St. Gallen), een raadgevend onderzoeker aan het Convergence Culture Consortium (MIT), een alumna van het Oxford Internet Institute (Oxford), en werkte als consultant voor Hakuhodo Inc. in Tokyo.

Publicaties

Recent
Veeckman, C., Claes, S., van Audenhove, L. , & Graaf, S. V. D. (2023). A framework for making citizen science inclusive with storytelling methods. Frontiers in Environmental Science, 11, 12. Advance online publication. https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1211213
Montakhabi, M., Madhusudan, A., Mustafa, M. A., Vanhaverbeke, W., Almirall, E. , & Graaf, S. V. D. (2023). Leveraging Blockchain for Energy Transition in Urban Contexts. Big Data & Society, 10(2). https://doi.org/10.1177/20539517231205503
Grasa, E., Seppälä, J., Alonso-Solis, A., Haapea, M., Isohanni, M., Miettunen, J., Mendivelso, J. C., Almazan, C., Rubinstein, K., Caspi, A., Unoka, Z., Farkas, K., Usall, J., Ochoa, S. , van der Graaf, S., Jewell, C., Triantafillou, A., Stevens, M., Reixach, E., ... Corripio, I. (2023). m-RESIST, a Mobile Therapeutic Intervention for Treatment-Resistant Schizophrenia: Feasibility, Acceptability, and Usability Study. JMIR Formative Research, 7, Article e46179. https://doi.org/10.2196/46179
Montakhabi, M. , van der Graaf, S., & Mustafa, M. A. (2023). Valuing the value: An affordances perspective on new models in the electricity market. Energy research & social science, 96, Article 102902. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102902
Ibrus, I. , Van Der Graaf, S., & Nieborg, D. B. (2022). Introduction: Welcome to the Metaverse! (again?). Baltic Screen Media Review, 10(2), 198-200. https://doi.org/10.2478/bsmr-2022-0014
Montakhabi, M. , van der Graaf, S., Madhusudan, A., Sarenche, R., & Mustafa, M. A. (2021). Fostering Energy Transition in Smart Cities: DLTs for Peer-to-Peer Electricity Trading. In 2021 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS) (International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS); Vol. 2021, No. 17). IEEE. https://doi.org/10.1109/DCOSS52077.2021.00078
Huybrechts, L. , van der Graaf, S., D'Hauwers, R., & Pierson, J. (2021). Belgium: adoption of the sharing economy. In A. Klimczuk, V. Cesnuityte, & G. Avram (Eds.), The Collaborative Economy in Action: European Perspectives (pp. 52-66). University of Limerick. https://doi.org/10.5281/zenodo.5546596

Pure Link

Google Scholar Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media