Welkom...

dr.ir. T. Heida (Ciska)

Universitair hoofddocent

Over mij

Ciska Heida (PhD) is universitair hoofddocent in de groep Biomedische Signalen & Systemen. Ze heeft een Master diploma in Electrical Engineering met als specialisatie Biomedische Technologie (1997) en promoveerde in 2002 op het gebied van neurotechnologie aan de Universiteit Twente. Haar huidige onderzoeksinteresses zijn gericht op het vergroten van ons begrip van de centrale mechanismen van motoriek, de pathofysiologie die ten grondslag ligt aan bewegingsstoornissen en de toepassing van neuromodulatietechnieken voor het herstellen van motorische functies. Haar onderwijsactiviteiten hebben betrekking op signaalanalyse van biomedische/klinische data en bio-elektromagnetisme.

Expertises

Medicine & Life Sciences
Basal Ganglia
Cues
Deep Brain Stimulation
Essential Tremor
Motor Cortex
Parkinson Disease
Subthalamic Nucleus
Tremor

Onderzoek

Hoe bepaald ons brein onze houding en het uitvoeren van willekeurige bewegingen? Inzicht in de centrale mechanismen van bewegen en motorische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson vormen de basis voor de ontwikkeling van geavanceerde therapieën. Diepe hersenstimulatie (DBS) en cueing kunnen worden gebruikt om de symptomen van patiënten met de ziekte van Parkinson te verbeteren (bijv. tremor, bradykinesie, rigiditeit). De mechanismen van DBS en cueing zijn echter nog steeds onduidelijk en met name bij DBS kunnen bijwerkingen optreden. Het is niet bekend welke neuronale elementen en verbindingen worden geactiveerd of geblokkeerd met deze behandelingen en hoe het gehele neurale netwerk reageert op de geïnduceerde activatiepatronen, aangezien er nog steeds beperkte kennis is van de verbindingen binnen dit netwerk.

Met behulp van computermodellen van (een deel van) de hersennetwerken die betrokken zijn bij aansturing van onze motoriek bestuderen we de functie van deze netwerken en de effecten van neuromodulatie op netwerkgedrag. Daarnaast verschaft experimenteel onderzoek, waaronder bewegingstesten uitgevoerd door patiënten terwijl de hersenactiviteit wordt gemeten (LFP, MER, EEG, fNIRS) ons informatie over de (patho)fysiologie, de mechanismen en klinische effecten van neuromodulatietechnieken. Op basis van deze inzichten ontwikkelen we nieuwe technieken en methoden voor diagnostische en therapeutische doeleinden.

Publicaties

Recent
Tran, S. , Heida, T. C., Heijs, J. J. A., Al-Ozzi, T., Sumarac, S., Alanazi, F. I., Kalia, S. K., Hodaie, M., Lozano, A. M., Milosevic, L., Chen, R., & Hutchison, W. D. (2024). Subthalamic and pallidal neurons are modulated during externally cued movements in Parkinson's disease. Neurobiology of disease, 190, Article 106384. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2023.106384
Sharifi, S., Buijink, A. W. G. , Luft, F., Scheijbeler, E. P., Potters, W. V., van Wingen, G. , Heida, T. , Bour, L. J., & van Rootselaar, A. F. (2022). Differences in Olivo-Cerebellar Circuit and Cerebellar Network Connectivity in Essential Tremor: a Resting State fMRI Study. Cerebellum. https://doi.org/10.1007/s12311-022-01486-1
Smid, A., Elting, J. W. J., Dijk, J. M. C. V., Otten, B., Oterdoom, D. L. M., Tamasi, K. , Heida, T., Laar, T. V., & Drost, G. (2022). Intraoperative Quantification of MDS-UPDRS Tremor Measurements Using 3D Accelerometry: A Pilot Study. Journal of Clinical Medicine, 11, Article 2275. https://doi.org/10.3390/jcm11092275
Heijs, J. J. A., Havelaar, R. J., Fiedler, P. , van Wezel, R. J. A. , & Heida, T. (2021). Validation of soft multipin dry EEG electrodes. Sensors, 21(20), Article 6827. https://doi.org/10.3390/s21206827
van Dijk, K. J. (2021). Technological advances in deep brain stimulation: Towards an adaptive therapy. [PhD Thesis - Research UT, graduation UT, University of Twente]. University of Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036551885

Pure Link

Google Scholar Link

Projecten

INTENSE - Innovative Neurotechnology for Society 

https://www.utwente.nl/en/eemcs/bss/research-projects/intense-project/

PROMP - Personalised-care and Research on Motoric dysfunctioning for patient-specific treatments

https://www.utwente.nl/en/eemcs/bss/research-projects/PROMPT-project-description/

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Horst Complex (gebouwnr. 20), kamer ZH214
De Horst 2
7522LW  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Horst Complex  ZH214
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media