Welkom...

prof.dr. T. Hoppe (Thomas)

Hoogleraar

Over mij

Thomas Hoppe (1980) is hoogleraar Duurzaamheid van landelijk-stedelijke systemen (ook wel 'Rurban Governance’ genoemd) bij de afdeling Technologie, Beleid en Management (TPS), sectie Governance and Technology for Sustainability (CSTM).' Zijn onderzoek richt zich op bestuur van complexe (multi-actor, multi-sector, multi-level) duurzaamheidstransities in een regionale omgeving, met wisselwerking tussen stad en platteland. Binnen deze lijn is bijzondere aandacht voor bestuurlijke vraagstukken bij duurzame energietransitie.

Thomas behaalde zijn master Bestuurskunde met specialisatie Overheids- en Milieubeleid aan de Universiteit Twente. Van 2005 tot 2009 werkte Thomas aan zijn promotieonderzoek bij CSTM naar CO2-reductie in de bestaande woningbouw, vanuit een beleidsimplementatieperspectief. Voor dit werk ontving Thomas de ‘G.A. van Poelje Jaarprijs‘ in 2011 (de jaarlijkse prijs voor beste proefschrift op het gebied van bestuurskunde in Nederland en Vlaanderen) namens de Vereniging voor Bestuurskunde. Na zijn promotie werkte Thomas tot 2015 als universitair docent bij CSTM. Tussen 2016 en 2024 werkte hij als universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft, bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Hij was daar onder meer voorzitter van de examencommissie.

Thomas is lid van de NIG (Netherlands Institute of Governance),  ECPR, IPPA en STRN. Thomas is medeoprichter en nog steeds betrokken bij  het NIG onderzoekscolloquium ‘Energy and Climate Governance’. Hij is lid van de redactie van het internationale wetenschappelijk tijdschrift  Energie, Duurzaamheid en Maatschappij Energy, Sustainability and Society (ISSN: 2192-0567).

Thomas is momenteel als promotor betrokken bij zes PhD-projecten. Daarnaast begeleidt hij twee postdoctorale onderzoekers. Thomas heeft zes andere PhD’s succesvol begeleid. Hij is betrokken geweest bij tal van extern gefinancierde onderzoeksprojecten, waaronder NWO, EU Horizon (2020), EU Interreg, nationale, provinciale en lokale overheden. Terugkerende onderzoeksthema's zijn onder meer het besturen van duurzaamheidstransities, energietransities, klimaatmitigatiebeleid, beleid voor de circulaire economie, energiegemeenschappen, lokale en regionale overheden die reageren op complexe duurzaamheidsuitdagingen, en het opschalen van duurzame energie-innovaties.

Thomas beschikt over het certificaat Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Hij doceert transitie, innovatie en bestuur, bestuurskunde en masterscriptievoorbereiding. Hij heeft ruim 200 studenten begeleid bij zowel bachelor- als masteropdrachten.

Nevenactiviteiten

  • Springer Nature
    Editorial Board member / Associate Editor

Onderzoek

De onderzoekslijn van Thomas Hoppe is gericht op bestuur van complexe (multi-actor, multi-sector, multi-level) duurzaamheidstransities in een regionale omgeving, met wisselwerking tussen stad en platteland. Binnen deze lijn is bijzondere aandacht voor bestuurlijke vraagstukken bij duurzame energietransitie.

Thomas is momenteel als promotor betrokken bij zes PhD-projecten. Daarnaast begeleidt hij twee postdoctorale onderzoekers. Thomas heeft zes andere PhD’s succesvol begeleid. Hij is betrokken geweest bij tal van extern gefinancierde onderzoeksprojecten, waaronder NWO, EU Horizon (2020), EU Interreg, nationale, provinciale en lokale overheden. Terugkerende onderzoeksthema's zijn onder meer het besturen van duurzaamheidstransities, energietransities, klimaatmitigatiebeleid, beleid voor de circulaire economie, energiegemeenschappen, lokale en regionale overheden die reageren op complexe duurzaamheidsuitdagingen, en het opschalen van duurzame energie-innovaties.

Thomas is lid van de NIG (Netherlands Institute of Governance), ECPR, IPPA en STRN. Thomas is medeoprichter en nog steeds betrokken bij  het NIG onderzoekscolloquium ‘Energy and Climate Governance’. Hij is lid van de redactie van het internationale wetenschappelijk tijdschrift  Energie, Duurzaamheid en Maatschappij Energy, Sustainability and Society (ISSN: 2192-0567).

Publicaties

Recent
Coenen, F. H. J. M. , & Hoppe, T. (2021). Conclusion. In F. H. J. M. Coenen, & T. Hoppe (Eds.), Renewable Energy Communities and the Low Carbon Energy Transition in Europe (pp. 257-284). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84440-0_11
Hoppe, T. , & Coenen, F. H. J. M. (2021). Energy Communities Promoting Home Energy Savings: Interventions, Theory and Results. In F. H. J. M. Coenen, & T. Hoppe (Eds.), Renewable Energy Communities and the Low Carbon Energy Transition in Europe (pp. 179-204). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84440-0_8
Coenen, F. H. J. M. , & Hoppe, T. (2021). Introduction. In F. H. J. M. Coenen, & T. Hoppe (Eds.), Renewable Energy Communities and the Low Carbon Energy Transition in Europe (pp. 1-22). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84440-0_1
Hoppe, T. , & Warbroek, B. W. D. (2021). Agency of citizen collectives in sustainable transitions: The case of renewable energy cooperatives in Europe. In S. Teerikangas, T. Onkila, K. Koistinen, & M. Mäkelä (Eds.), Research Handbook of Sustainability Agency (pp. 180-196). Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781789906035
Overige bijdragen
Hoppe, T. (2009). CO2 reductie in de bestaande woningbouw: een beleidswetenschappelijk onderzoek naar ambitie en realisatie. Dissertation. University of Twente.

Pure Link

Google Scholar Link

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn (gebouwnr. 10), kamer 1260
Hallenweg 17
7522NH  Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Ravelijn  1260
Postbus 217
7500 AE Enschede

Social Media