Mijn wetenschappelijke interesse ligt in het bestuderen van interacties tussen mens en omgeving met behulp van geo-informatiewetenschap en aardobservatie. Om een alomvattend begrip te bieden, gebruik ik bij voorkeur een holistische onderzoeksbenadering die kwantitatieve en kwalitatieve technieken combineert.

Tijdens mijn MSc heb ik het voorspellende vermogen en gebruik van aardverschuivingsgevoeligheidskaarten onderzocht met behulp van technieken zoals uitgebreide systematische literatuuranalyse, interviews met belanghebbenden (gebruikers en producenten), deep learning (voor het in kaart brengen van aardverschuivingen), geavanceerde GIS en statistische analyse. De onderzoeksresultaten kunnen direct worden gebruikt door onder andere aardverschuivingswetenschappers/-modelbouwers, lokale stedenbouwkundige afdelingen en lokale overheden. Je kunt mijn scriptie hier vinden:  Pareek_MSc_ITC

In de toekomst wil ik de implicaties onderzoeken van de nauwkeurigheid en het nut van modellering van natuurrampen op grote stedenbouwkundige projecten om de geschiktheid van deze modellen te evalueren.

Scan de QR-code of
Download vCard