Welkom...

W.D.B. Warbroek (Beau)

Over mij

Ik ben geïnteresseerd in de governance van klimaatverandering mitigatie op lokaal niveau. In mijn onderzoek richt ik mij in het bijzonder op het ontleden van de mechanismen van succes van burgerinitiatieven die zich bezighouden met duurzame energie opwekking in de lokale omgeving. Met dit doel voor ogen onderzoek ik tevens op welke manier innovaties in governance en beleid kunnen bijdragen aan een effectieve ondersteuningsstructuur voor dit soort burgerinitiatieven.

 

Expertises

Energy
Energy
Carbon
Carbon
Innovation
Energy Policy
Best Practice
Gender
Local Government
Netherlands
Policy

Onderzoek

Als onderzoeker met een bestuurskundige achtergrond ben ik geïntrigeerd door de rol van governance in klimaatverandering mitigatie. De governance van klimaatverandering kenmerkt zich als een probleem met ongekende complexiteit waarin meerdere schalen, niveaus en actoren betrokken zijn en waarin traditionele instituties en beleid ineffectief zijn gebleken om substantiële vooruitgang te boeken.

In dit landschap ontstaan burgerinitiatieven die zich bezighouden met het opwekken van duurzame energie in de lokale omgeving. In West-Europa en Nederland in het bijzonder botsen dit soort burgerinitiatieven met de huidige manier waarop ons energie systeem is georganiseerd. Deze kleinschalige duurzame energie projecten gestart door burgers maken een gedecentraliseerde en gedistribueerde manier van energie opwekken mogelijk dat zich kenmerkt door een intensieve betrokkenheid van burgers in zowel proces (i.e. participatie) als uitkomst (i.e. financieel voordeel voor betrokken burgers). 

Als promovendus onderzoek ik wat we kunnen leren van bestaande duurzame energie burgerinitiatieven in de provincie Fryslân, en welke innovaties in governance en beleid nodig zijn om deze beweging effectief te ondersteunen.

Publicaties

Recent
Warbroek, W. D. B., & Hoppe, T. (2016). Understanding the relation between local low-carbon energy initiatives and decentralised governments. Paper presented at 1st Energy & Law Workshop on Consumers, Citizens and Communities, 2016, Exeter, United Kingdom.
Warbroek, W. D. B., & Hoppe, T. (2016). Understanding the relation between Local Low-Carbon Energy Initiatives and decentralized governments. Paper presented at RGS-IBG Annual International Conference 2016, London, United Kingdom.
Clancy, J. S., Sugey Garcia Vazquez, C., & Warbroek, W. D. B. (2016). Gender and the energy transition in the North: light on dark area. -. Paper presented at Symposium “Engendering the Energy Transition”, Enschede, Netherlands.

Onderwijs

Met mijn expertise in onderwerpen zoals de betrokkenheid van burgers in de organisatie van het energie systeem en de governance van klimaatverandering mitigatie op lokaal niveau, geef ik regelmatig colleges met waarin bovengenoemde onderwerpen centraal staan.

Verbonden aan Opleidingen

Master

Contactgegevens

Bezoekadres

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede

Navigeer naar locatie

Postadres

Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede